Forum

Dobrodošli na internet prezentaciju projekta Otvorenog foruma Podgorica!

Otvoreni forum Podgorica (OFP) je seminar koji će pružiti priliku učesnicima da upoznaju mlade stručnjake koji su se ostvarili u raznim profesijama i na raznim društvenim poljima. Smatramo da se prije svega ugledanjem na primjere dobre prakse uspješnih osoba može pobuditi motivacija mladih i da se ohrabre u daljem razvijanju.

OFP će okupiti tridesetak mladih ljudi koji će tokom dva dana aktivno učestvovati u razmjeni mišljenja, ideja i iskustava. Pozivamo sve zainteresovane da se priključe forumu.

Teme foruma: