Raspored: subota, 10. X 2015.

Raspored: subota, 10. X 2015.

10:00-10:15 – Otvaranje seminara

10:15-12:00 – Mladi i preduzetništvo – predavanje: Danilo Popović, Aco Šćekić, Vuk Mrkaić

  • 12:00-12:20 Pauza za kafu

12:20-13:00 Mladi i preduzetništvo-  radionica

  • Pauza za ručak 13:00-13:40

13:40-15:20 Mladi i mediji – predavanje : Maja Lalić, Iva Malešević, Selma Pezerović

  • Pauza za kafu 15:20-15:40

15:40-16:30 Mladi i mediji – radionica