Ocjene seminara

Ocjene seminara

Završnog dana Otvorenog foruma Podgorica, učesnici su dobili evaluacioni formular putem kojeg su ocjenjivali seminar u cjelini, organizaciju tematskih cjelina, predavače, kao i pojedine segmente događaja. Organizacija je tim putem prilkupila brojne komentare, utiske, pohvale, kao i sugestije, koje ćemo nastojati da implementiramo u organizaciji narednih događaja.

Da li je seminar ispunio očekivanja:

 • Da 100%     /    Ne 0%

 

 • Ukupna ocjena Foruma 4,8/5

 

Tematske cjeline

 • Preduzetništvo:  4,6/5
 • Mediji: 4,8/5
 • Aktivizam: 4,5

Predavači i organizatori:

Cjelina: Preduzetništvo

 • Danilo Popović  4,7/5
 • Vuk Mrkaić  3,6/5
 • Aleksandar Šćekić  4,6/5

Cjelina: Mediji

 • Maja Lalić  4,2/5
 • Selma Pezerović  4/5
 • Iva Mališević  3,9/5

Cjelina: Aktivizam

 • Vladimir Antonijević  4,6/5
 • Petar Šundić  4,4/5
 • Maša Vujisić  3,9/5
 • Miloš Zvicer 3,8/5

Moderatori

 • Igor Goranović 4.7/5
 • Stefan Aleksić 4.5/5
 • Dušan Velimirović 4.7/5

Vođe radionica

 • Igor Goranović 4.7/5
 • Stefan Aleksić 4.3/5
 • Vladimir Antonijević 4.8/5