mr Ѕtеfаn Аlеkѕić

mr Ѕtеfаn Аlеkѕić

  • organizator

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Podgorica, UCG na smjeru međunarodna ekonomija. Tokom studija učestvovao na studentskim razmjenama u Hrvatskoj, Sloveniji i Holandiji. Magistirao na Fakultetu za poslovne studije “MBS” Univerziteta Mediteran, na smjeru Marketing menadžment sa temom “Istraživanje tržišta niskorarifnih aviokompanija u Crnoj Gori”.

Osnivač i izvršni direktor nv. Udruženja za crnogorsku ekonomiju i politiku “MEP”. Učestvovao u radnoj grupi za izradu Zakona o saradnji CG sa iseljenicima. Vođa projekta “OFP”.

mep-org