MBS

mbs
Fakultet za poslovne studije, Univerzitet Mediteran

Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“ prvi je fakultet u Crnoj Gori koji školuje buduće poslovne ljude iz oblasti marketinga i poslovnih finansija. Misija MBS-a je da budu uticajni, vođeni istraživanjem, multidisciplinarni i profesionalni poslovni fakultet koja se bavi vrhunskim istraživanjem i predavanjima prepoznatljivim u okruženju. MBS omogućava studentima sa različitim srednjoškolskim obrazovanjima da prepoznaju i dostignu svoj puni potencijal u dinamičnom i stimulativnom okruženju. Prednost Fakulteta za poslovne studije ogleda se u obrazovanju specijalizovanih kadrova iz oblasti međunarodnog marketinga, odnosa sa javnošću (PR), bankarstva i osiguranja, računovodstva i revizije, te malog biznisa. Ovakav tip specijalizovanog profesionalnog obrazovanja jedinstven je u crnogroskom sistemu visokog obrazovanja. Specijalistički studij uveden je 2008/2009. godine a Magistarski studij 2009/2010. godine i oba prate studijske programime sa osnovnih studija. Na magistarskim studijama na smjeru Marketing menadžment studenti biraju jedan od dva podsmjera: Marketing usluga i Poslovni marketing, odnosno na smjeru Finansijski menadžment jedan od tri podsmjera: Menadžment investicija, Bankarski menadžment i Menadžment rizika. Specijalistički studij uveden je 2008/2009. godine a Magistarski studij 2009/2010. godine i oba prate studijske programime sa osnovnih studija. Na magistarskim studijama na smjeru Marketing menadžment studenti biraju jedan od dva podsmjera: Marketing usluga i Poslovni marketing, odnosno na smjeru Finansijski menadžment jedan od tri podsmjera: Menadžment investicija, Bankarski menadžment i Menadžment rizika.

Od školske 2011/2012. Fakultet otvara specijalističke studije – Marketing i MBA – Marketing (Master of Business Administration) oba isključivo na engleskom jeziku. Takođe, otvaramo specijalističke studije Menadžment zaštićenih oblasti (Menadžment nacionalnih regionalnih parkova i Menadžment urbanim nasleđem) na našem jeziku.

Na Fakultetu pored stalno zaposlenih nastavnika, asistenata i saradnika angažovani su eminentni profesori iz zemlje i okruženja, kao i stručnjaci iz prakse radi prenosa svojih specifičnih znanja i praktičnih iskustava. Fakultet vodi politiku otvorenih vrata i ima redovne susrete sa studentima u cilju uspješnog rješavanja njihovih zadataka.

Otvoreni forum Podgorica 2015 održaće se u prostorijama MBS-a.