Otvoreni forum Podgorica

10-11. oktobra 2015

Otvoreni forum Podgorica

10-11. oktobra 2015

Otvoreni forum Podgorica

10-11. oktobra 2015

Forum

Dobrodošli na internet prezentaciju projekta Otvorenog foruma Podgorica!

Otvoreni forum Podgorica (OFP) je seminar koji će pružiti priliku učesnicima da upoznaju mlade stručnjake koji su se ostvarili u raznim profesijama i na raznim društvenim poljima. Smatramo da se prije svega ugledanjem na primjere dobre prakse uspješnih osoba može pobuditi motivacija mladih i da se ohrabre u daljem razvijanju.

OFP će okupiti tridesetak mladih ljudi koji će tokom dva dana aktivno učestvovati u razmjeni mišljenja, ideja i iskustava. Pozivamo sve zainteresovane da se priključe forumu.

Teme foruma:

Mladi i …

Mladi i …

… preduzetništvo, mladi i mediji, mladi i aktivizam!

Mediji

Mediji

Mladi i mediji, principi novinarstva, senzacionalizam, istraživačko novinarstvo vs “fejsbuk/jutjub” novinarstvo, idealna programska šema

Aktivizam

Aktivizam

Učešće studenata u upravi visokoškolskih ustanova, NLP (neuro-lingvističko programiranje), aktivizam mladih, od entuzijazma do realizacije, humanitarne akcije i filantropija

Preduzetništvo

Preduzetništvo

Mladi i preduzetništvo, značaj istraživanja tržišta, pokretanje sopstvenog biznisa, premoštavanje tržišnih barijera, Big in MontenegroGovornici

mr Vladimir Antonijević

mr Vladimir Antonijević

 • Aktivizam
Rođen 1984. godine u Užicu. Diplomirao na Pravnom fakultetu, magistrirao ekonomsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija bio je prvi predsjednik studentskog parlamenta Srbije SKONUS (Studenska konferencija univerziteta Srbije), a prije toga osnivač prvog gimnazijskog đačkog parlamenta u SRJ.
Kao stipendista radio je u International Finance Corporation World Bank (IFC). Radio je u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, otposlat na usavršavanje u Office of Fair Trading / Competition and Market Authority u Londonu. Trenutno je zaposlen u Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije, u sektoru za ispitivanje povreda konkurencije (monopola i kartela).
mr Petar Šundić

mr Petar Šundić

 • Aktivizam

Magistar pravnih nauka, peripatolog (osoba koja uči slijepe ljude da koriste bijeli štap), klavijaturista.

Generalni je direktor NvU “Pro Futuro” i muzičkog festivala “Bedem Fest” koji se održava u Nikšiću. Radio je u Institutu za crnu metalurgiju A.D. Nikšić kao pripravnik. Član orkestra KUD “Zahumlje”, te počasni član skupštine Saveza slijepih.

Vuk Mrkaić

Vuk Mrkaić

 • Preduzetništvo

Rođen 1990. godine u Nikšiću. U Podgorici završio trogodišnje osnovne studije na odsjeku Elektronika, računari i telekomunikacije pri ETF-u, te specijalističke studije na smjeru Računari. Diplomirao sa temom “Forum studenata Elektrotehničkog fakulteta”.

Kao pripravnik radio u “Neckomu” i bio uključen u razvoj informacionog sistema za potrebe firme. Trenutno zaposlen u IT sektoru firme “Securitas”, sa sjedištem u Nikšiću.

Od 2013. godine priključio se radu na projektu Upperfield.

Upperfield_logo_full_small

Maja Lalić

Maja Lalić

 • Mediji

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Tokom studija, radila praksu u ND „Vijesti“. Nakon studija od 2007. godine prvi radni angažman imala je u NTV Montena, najprije kao novinar, nakon toga i kao urednik dnevnika. Radila kao novinar u televiziji IN, potom u Atlas televiziji kao novinar i urednik emisije “Forum”.

Honorano radila i za Portal Cafe del Montenegro. Bavila se i analizom i monitoringom medija u agenciji Arhimed. Oprobala se u dva navrata i kao PR jednog sajma i IPA projekta. Od aprila 2013. godine radi kao urednik portala Javnih servisa Radija i Televizije Crne Gore – RTCG.me .

 

Danilo Popović

Danilo Popović

 • Preduzetništvo

Rođen 1990 u Trebinju, ali je odrastao i stasao u Podgorici, od osnovne škole, preko ekonomske do Postidplomskih studija ,,Preduzetnička ekonomija” na UDG-u. Završio srednju školu “Coleman High School” u Mičigenu (SAD),  te nakon godinu dana upisao Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG.

Suosnivač portala “Zaposli.ME”, nakon studentskog projekta MontePass, prvi crnogorski CV Generator (nagrada ,,10za10” i ,,Tvoja ideja – tvoj biznis”). Artist laisure team najboljeg boutiqe festivala na svijetu – Southern Soul Festival. Jedan od nosioca ideje ,,Peča-Kuča Podgorica” , globalnog fenomena prezentovanja, što svjedoči  strast ka javnom nastupu i umrežavanju. Član Rotarakt Podgorica i Country Representative u Mediteranskom distriktu (17 predstavnika zemalja).

Entuzijasta po prirodi, kreativac u biznisu, fanker u životu. Voli Kaliforniju i San Francisko, sanja da jednog dana ima svoju jedrilicu  i da jedri Pacifikom. Njegovi uzori su ili na UDG-u, pod zemljom u biznisu i sportu. Uvijek otvoren za nove prilike i poslovne poduhvate, jer smatra da najbolje nastaje spontano i neočekivano. Voli sebe, voli ljude, prirodu, Mjesec i Sunce. Real Madrid i Porsche kao brend.

zaposli

 

 

Miloš Zvicer

Miloš Zvicer

 • Aktivizam

Rođen 1989. godine u Nikšiću. Diplomirao je na Metalurško-tehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Po zanimanju je diplomirani inženjer zaštite životne sredine. Pored osnovnog zanimanja, bavi se profesionalnom i umjetničkom fotografijom. Pokretač je Photo shop-a “Miloš Zvicer Photography.

milos zvicer foto

Iva Mališević

Iva Mališević

 • Mediji

Bachelor političkih studija, student magistarskih studija. Suosnivač studentskog radija “Krš” i NVO “Safra”. Trenutno urednik emisije Klik i informativnog programa na radiju. Zaposlena u agenciji De Facto Consulting.

krš

Selma Pezerović

Selma Pezerović

 • Mediji

Studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer javna uprava. Novinarka je na hrvatskom portalu za umjetnosti Ziher.hr , koji se bavi aktuelnostima iz oblasti muzike, književnosti, filma, pozorišta i viz-arta.
Kao vanjska saradnica i freelancer sarađuje na raznim projektima iz domena kulture i umjetnosti međuregionalnog karaktera, ljudskih prava, ali i PR-a i kulturne politike.

Ziher LOGO

mr Maša Vujisić

mr Maša Vujisić

 • aktivizam

Rođena 1992. u Podgorici. Maturirala u Mičigenu, SAD. Diplomirala na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na UDG na temu “Preduzetnički menadžment u svijetu medicine”. Učestvovala na programu razmjene na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Svoje usavršavanje je nastavila u Madridu i Parizu na ‘triple degree’ Master of International Business (MIB) programu. Magistrirala u Junu 2015. godine.

Bila volonter u Studentskom biznis klubu. Od studija radi u kompaniji Kerber Group. Osnivač poliklinike “Rezidencija zdravlja Kerber” 2012. godine. Član Rotarakt kluba Podgorica.

Služi se engleskim, francuskim i španskim jezikom. Voli životinje, knjige, muziku, putovanje, jogu, skijanje i planinarenje.

rotarakt-podgorica rezidencija zdravljakerber

 

Aleksandar Aco Šćekić

Aleksandar Aco Šćekić

 • Preduzetništvo
Stručni saradnik za tržište novca i vrijednosne papire u Sektoru riznice Erste Banke. Pokretač ekonomskog internet portala Bankar.me .
bankar logo

Organizatori

MEP

MEP

Udruženje za crnogorsku ekonomiju i politiku – “MEP” (eng. Montenegrin Economy and Politics Association) je nevladina organizacija iz Podgorice. MEP je osnovan 2013. godine u cilju proučavanja ekonomske i političke scene radi poboljšanja socio-ekonomskih uslova. Vizija udruženja je održiva Crna Gora. MEP je do sada učestvovalo u realizaciji nekoliko regionalnih seminara i lokalnih projekata. Održava Portal MEP (ISSN 2337-0378). U 2015. godini realizuje projekat “Otvoreni forum Podgorica”.

mep-org

mr Ѕtеfаn Аlеkѕić

mr Ѕtеfаn Аlеkѕić

 • organizator

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Podgorica, UCG na smjeru međunarodna ekonomija. Tokom studija učestvovao na studentskim razmjenama u Hrvatskoj, Sloveniji i Holandiji. Magistirao na Fakultetu za poslovne studije “MBS” Univerziteta Mediteran, na smjeru Marketing menadžment sa temom “Istraživanje tržišta niskorarifnih aviokompanija u Crnoj Gori”.

Osnivač i izvršni direktor nv. Udruženja za crnogorsku ekonomiju i politiku “MEP”. Učestvovao u radnoj grupi za izradu Zakona o saradnji CG sa iseljenicima. Vođa projekta “OFP”.

mep-org

Dušan Velimirović

Dušan Velimirović

 • organizator

Rođen 1988. godine u Podgorici. U Beogradu završio četvorogodišnje studije na odsjeku Međunarodni odnosi pri Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Radio u Agenciji za promociji stranih investicija kao projekt menadžer. Trenutno zaposlen u Advokatskoj kancelariji “Velimirović i partneri”. Član je udruženja Rotarak Podgorica. Član je MEP-a i učestvuje kao saradnik je na projektima.

mep-org

Igor Goranović

Igor Goranović

 • organizator

Rođen u Nikšiću 1989. godine. Student je Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na UDG-u.

Učestvuje u izradi investicionih elaborata i biznis planova za pravna i fizička lica prilikom apliciranja za kreditne aranžmane kod domaćih kreditnih institucija i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Zaposlen je u osiguravajućoj kući Wiener Stadtische.

Član je Sektorskog monitoring odbora za (IPA IV) Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013 pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Koordinator je za projekte u NvU “MEP”.

mep-org

Prijava

Prijave su zatvorene. Hvala vam na interesovanju.


MBS

mbs
Fakultet za poslovne studije, Univerzitet Mediteran

Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“ prvi je fakultet u Crnoj Gori koji školuje buduće poslovne ljude iz oblasti marketinga i poslovnih finansija. Misija MBS-a je da budu uticajni, vođeni istraživanjem, multidisciplinarni i profesionalni poslovni fakultet koja se bavi vrhunskim istraživanjem i predavanjima prepoznatljivim u okruženju. MBS omogućava studentima sa različitim srednjoškolskim obrazovanjima da prepoznaju i dostignu svoj puni potencijal u dinamičnom i stimulativnom okruženju. Prednost Fakulteta za poslovne studije ogleda se u obrazovanju specijalizovanih kadrova iz oblasti međunarodnog marketinga, odnosa sa javnošću (PR), bankarstva i osiguranja, računovodstva i revizije, te malog biznisa. Ovakav tip specijalizovanog profesionalnog obrazovanja jedinstven je u crnogroskom sistemu visokog obrazovanja. Specijalistički studij uveden je 2008/2009. godine a Magistarski studij 2009/2010. godine i oba prate studijske programime sa osnovnih studija. Na magistarskim studijama na smjeru Marketing menadžment studenti biraju jedan od dva podsmjera: Marketing usluga i Poslovni marketing, odnosno na smjeru Finansijski menadžment jedan od tri podsmjera: Menadžment investicija, Bankarski menadžment i Menadžment rizika. Specijalistički studij uveden je 2008/2009. godine a Magistarski studij 2009/2010. godine i oba prate studijske programime sa osnovnih studija. Na magistarskim studijama na smjeru Marketing menadžment studenti biraju jedan od dva podsmjera: Marketing usluga i Poslovni marketing, odnosno na smjeru Finansijski menadžment jedan od tri podsmjera: Menadžment investicija, Bankarski menadžment i Menadžment rizika.

Od školske 2011/2012. Fakultet otvara specijalističke studije – Marketing i MBA – Marketing (Master of Business Administration) oba isključivo na engleskom jeziku. Takođe, otvaramo specijalističke studije Menadžment zaštićenih oblasti (Menadžment nacionalnih regionalnih parkova i Menadžment urbanim nasleđem) na našem jeziku.

Na Fakultetu pored stalno zaposlenih nastavnika, asistenata i saradnika angažovani su eminentni profesori iz zemlje i okruženja, kao i stručnjaci iz prakse radi prenosa svojih specifičnih znanja i praktičnih iskustava. Fakultet vodi politiku otvorenih vrata i ima redovne susrete sa studentima u cilju uspješnog rješavanja njihovih zadataka.

Otvoreni forum Podgorica 2015 održaće se u prostorijama MBS-a.

Prikaži na karti

Partneri

Fakultet za poslovne studije “MBS”, Uni. Mediteran

Fakultet za poslovne studije “MBS”, Uni. Mediteran

Vlada Crne Gore, Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću 2014

Vlada Crne Gore, Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću 2014

Udruženje za crnogorsku ekonomiju i politiku “MEP”

Udruženje za crnogorsku ekonomiju i politiku “MEP”

Montenegrin Web Solutions

Montenegrin Web Solutions

Kontakt

Kontaktirajte nas putem sljedeće forme: